Sớ Đầu Đuôi Miền Nam Tấn công trực tiếp đội quân 72!

Cập Nhật:2022-07-19 09:50    Lượt Xem:150

Sớ Đầu Đuôi Miền Nam Tấn công trực tiếp đội quân 72!

Một đơn vị của đội quân 72 đã thực hiện huấn luyện thực tế dựa trên những môi trường xa lạ trong huấn luyện thực địa để liên tục cải thiện khả năng của sĩ quan và binh sĩ chiến thắng. Đuổi theo, giết, giết, giết, giết, giếtSớ Đầu Đuôi Miền Nam, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết.

Trang Trước:So Xo Mien Trung Truc Tiep Sau khi đếm số quân, Vương Kim Sơn sẽ dẫn quân đến tiêu diệt 120 của quân đội Nhật Bản.
Trang Sau:Công Thành Chiến Trên Zing Me Vân Chu thông minh, một công ty thuyền không người lái, đã phá hủy IPO của ban quản lý phát triển khoa học và công nghệ.