So Xo Mien Trung Truc Tiep Sau khi đếm số quân, Vương Kim Sơn sẽ dẫn quân đến tiêu diệt 120 của quân đội Nhật Bản.

Cập Nhật:2022-07-18 11:10    Lượt Xem:153

So Xo Mien Trung Truc Tiep Sau khi đếm số quân, Vương Kim Sơn sẽ dẫn quân đến tiêu diệt 120 của quân đội Nhật Bản.

In 1943, in the agriculland on both sides of Hanlue village, Hongdong CountySo Xo Mien Trung Truc Tiep, Shanxi ProvinceSo Xo Mien Trung Truc Tiep, Wang Jinshan, the command of the second division of Taiyue, was leading more than people to mai phục ở đây, waiting for the Japanese observation Team. gần năm tiếng sau, trước khi quân đội Nhật tới, một người lính lầm bầm: có phải ma quỷ đã thay đổi kế hoạch? Vương Kim Sơn đũa trừng phạt hắn, rồi nói: \

Trang Trước:Y8 3 Người Cảnh sát Liêu nan được phát hành: Bơi bao quanh núi Có thể thưởng
Trang Sau:Sớ Đầu Đuôi Miền Nam Tấn công trực tiếp đội quân 72!